Чернівецька районна рада
Чернівецька область
Малий Герб України
gov.ua Місцеве самоврядування України
  Пошук

Р Е Г Л А М Е Н Т ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ VIІI СКЛИКАННЯ

Дата: 04.12.2023 13:27
Кількість переглядів: 105

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення ІІ сесії районної

ради (2 пленарне засідання)

VІІІ скликання

від 26.02.2021 року № 29-2/2021

 

 

 

 

 

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

VIІI СКЛИКАННЯ

 

(із змінами внесеними

рішенням VIІ сесії районної ради VIІI скликання №121-7/21 від 17.09.2021

 та рішенням ХІІ сесії районної ради VIІI скликання №24-12/22 від 05.04.2022)

 

 

 

 

 

Зміст

 

Розділ 1.

Загальні положення

3

Розділ 2.

 

Порядок скликання та підготовки сесій. Формування порядку денного

4

Розділ 3.

Порядок проведення пленарного засідання Ради

8

Розділ 4.

Права та обов’язки головуючого на засіданні Ради

10

Розділ 5.

Розгляд питань про затвердження програми соціально-економічного розвитку, районного бюджету і звітів про їх виконання

12

Розділ 6.

Порядок обрання і звільнення голови Ради та його заступника. Формування постійних комісій

12

Розділ 7.

Організація діяльності депутатів, помічників-консультантів, посадових осіб та органів Ради

14

Розділ 8.

Депутатські групи та фракції. Їх формування та діяльність

18

Розділ 9.

Утворення та діяльність постійних та тимчасових контрольних комісій

20

Розділ 10.

Колегія Ради. Її формування та функції

20

Розділ 11.

Порядок винесення на розгляд Ради питань та проектів рішень

21

Розділ 12.

Порядок прийняття рішень Ради. Проведення процедури таємного голосування

24

Розділ 13.

Набрання чинності рішеннями Ради та внесення до них змін і доповнень

27

Розділ 14.

Контроль за виконанням прийнятих рішень

28

Розділ 15.

Порядок розгляду запитів на інформацію

28

Розділ 16.

Формування виконавчого апарату ради

29

Розділ 17.

Документальне забезпечення діяльності Ради

29

Розділ 18.

Підписання та укладення договорів від імені та в інтересах територіальної громади і Ради

31

Розділ 19.

Прикінцеві положення

31

 

        

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 1. Загальні положення

 

 1. Чернівецька районна рада Чернівецької області  (далі – Рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад, сіл, селищ і міст району, у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.
 2. Регламент Ради (далі – Регламент) є обов’язковим документом, який встановлює порядок діяльності Ради, скликання та проведення сесій Ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень Ради та з інших процедурних питань, порядок роботи сесії Ради, порядок затвердження структури Ради, обрання та затвердження посадових осіб Ради, порядок формування та організації роботи постійних комісій, тимчасових контрольних комісій та інших органів Ради, порядок участі депутатських фракцій і груп у роботі та інші процедури, які випливають з повноважень Ради, встановлених Конституцією і законами України.
 3. Загальний склад Ради визначається законами і складає 54 депутати.
 4. Робота Ради, в тому числі і засідання постійних комісій, ведеться українською мовою.
  1. Промовець, що є іноземцем або особою без громадянства, який не володіє українською мовою, може виступати іншою мовою із забезпеченням у разі необхідності перекладу його виступу українською мовою.
 5. Засідання сесій Ради відкриваються і закриваються виконанням Державного Гімну України.
 6. Сесії Ради проводяться гласно із забезпеченням відеотрансляції (за технічної можливості). Порядок доступу до засідань визначається Радою відповідно до закону. Протоколи сесії Ради є відкритими, оприлюднюються та надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
  1. В роботі сесії можуть брати участь Народні депутати України, депутати обласної ради, представники державних органів, міські голови (їх заступники), керівники (заступники) обласної, районної, місцевої прокуратури та керівники органів Національної поліції району, директори підприємств, що перебувають у спільній власності територіальних громад, представники громадських організацій, політичних партій, засобів масової інформації, трудових колективів, а також, запрошені головою Ради (далі – Голова) інші особи, представництво інтересів яких здійснює Рада.

(Пункт 6.1. Розділу 1 в редакції Рішення №121-7/21 від 17.09.2021).

  1. Цим особам за рішенням Ради може бути надане право виступати на пленарному засіданні Ради.
  2. Особи, присутні на засіданні Ради  мають право здійснювати фото- і відеозапис, звукозапис із застосуванням стаціонарної апаратури.
  3. Засідання Ради та її органів, за умови технічної можливості, транслюються в режимі он-лайн в мережі Інтернет, а також зберігаються на офіційному веб-сайті Ради  у вільному доступі, як архів відеотрансляцій.
 1. За рішенням Ради, яке приймається більшістю голосів депутатів від загального складу Ради, можуть проводитися її закриті пленарні засідання для розгляду окремо визначених питань відповідно до закону в інтересах нерозголошення конфіденційної інформації про особу, державної чи іншої таємниці, що охороняється законом.  На закритому пленарному засіданні Ради мають право бути присутніми особи, присутність яких визнана Радою необхідною.
  1. Прийняття рішень та підготовка протоколу закритого пленарного засідання Ради здійснюється у порядку, встановленому окремим рішенням Ради у межах чинного законодавства України.
  2. Наприкінці закритого засідання Рада приймає рішення щодо публікації його матеріалів.
 2. Рада, не менш як 1/3 голосів або підписів депутатів від загальної кількості присутніх на засіданні може вимагати присутності на засіданні будь-якої посадової особи, підприємства, установи чи організації, яка розміщена на території Чернівецького району. Посадові особи, яких обирає, призначає чи затверджує Рада, повинні бути присутні на засіданні.
  1. У разі порушення порядку на засіданнях Ради та її органів, або перешкоджанні їх діяльності та не реагування на зауваження головуючого, такі  особи, за пропозицією головуючого на засіданні, можуть бути випроваджені з приміщення де відбувається засідання, якщо дану пропозицію підтримала більшість від загальної кількості депутатів присутніх на засіданні.
  2. Дотримання цього Регламенту є обов'язковим для всіх депутатів Ради, Голови, органів Ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а також фізичних осіб.
 3. Порядок вирішення на сесії питань, не передбачених цим Регламентом, або спірних питань, що виникають у ході роботи сесії, визначається Радою в кожному окремому випадку.
  1. Рада, у випадках необхідності розгляду питань, процедуру яких цим Регламентом не встановлено, може прийняти більшістю депутатів від загального складу Ради рішення про особливу процедуру розгляду питання на пленарному засіданні Ради.
  2. У разі наявності неузгодженостей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми чинного законодавства України.

 

Розділ 2. Порядок скликання та підготовки сесій.

Формування порядку денного

 

 1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія розпочинається, як правило, в останній вівторок місяця.
 2. Сесія Ради складається з пленарних засідань Ради, а також засідань постійних комісій Ради, що проводяться у період між пленарними засіданнями.
  1. Пленарні засідання Ради проводяться, як правило, в сесійному залі Ради, за адресою м. Чернівці, вул. Грушевського, 1. В разі потреби сесія може бути скликана в іншому населеному пункті району (виїзна сесія).
 3. Не пізніше ніж за день до початку пленарного засідання Ради проводиться День депутата. У ході його проведення розглядаються питання, перелік яких формується відповідним відділом Ради, питання порядку денного пленарного засідання Ради, а також можуть заслуховуватися інформації посадових осіб Ради щодо окремих зауважень, пропозицій або доручень, висловлених (наданих) депутатами під час розгляду постійними комісіями Ради проектів рішень.

(Пункт 3 Розділу 2 в редакції Рішення №121-7/21 від 17.09.2021).

 1. Зауваження та пропозиції, висловлені депутатами на засіданні Ради при обговоренні питань порядку денного засідання Ради, а також протокольні рішення сесії, узагальнюються відповідним відділом Ради, та за дорученням головуючого спрямовуються для розгляду відповідним посадовим особам Ради.
 2. Перша сесія новообраної Ради скликається районною територіальною виборчою комісією і веде її голова районної територіальної виборчої комісії, а в разі відсутності голови – заступник,  до обрання тимчасової президії Ради з числа депутатів Ради в кількості не більше 5 осіб – представників партій, які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях Ради до обрання Голови. З часу обрання Голови він веде пленарні засідання Ради відповідно до вимог закону та Регламенту.
 3. На першій сесії Ради затверджується схема розміщення депутатів у сесійній залі. Місця для депутатів відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами.
 4. Наступні чергові і позачергові сесії Ради скликаються Головою, а в разі його відсутності чи немотивованої відмови заступником голови Ради (далі – Заступник).

(Пункт 7. Розділу 2 в редакції Рішення №121-7/21 від 17.09.2021).

  1. Сесія Ради скликається за розпорядженням Голови в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.
  2. Позачергові сесії Ради скликаються також за пропозицією не менше як 1/3 депутатів від загального складу Ради або голови районної державної адміністрації. Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії Ради, підписані ініціаторами, подаються Голові з зазначенням питань і з проектами рішень, розгляд яких пропонується: при цьому підпис депутата не може бути відкликано. В цьому випадку Голова видає розпорядження про скликання позачергової сесії.
  3. У разі, якщо Голова, або його Заступник у двотижневий термін не скликають сесію на вимогу не менш як 1/3 депутатів від загального складу Ради або голови районної державної адміністрації, сесія може бути скликана депутатами Ради, які становлять не менш як 1/3 складу Ради.
  4. У цьому випадку рішення про скликання сесії, підписане не менш як 1/3 депутатів, оприлюднюються з дотриманням вимог визначених  Регламентом.

 

 1. Розпорядження про місце і час проведення та порядок денний пленарних засідань доводиться відповідним відділом Ради до відома кожного депутата та населення шляхом офіційного оприлюднення розпорядження в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», в електронній формі (шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту депутата), або в інший можливий спосіб. Окрім того, інформація про час скликання, місце проведення та питання, які передбачається внести на розгляд Ради, обов’язково розміщується на офіційному веб-сайті  Ради не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії.
 2. Сесія Ради може проводитися упродовж двох або більше пленарних засідань.
 3. На початку сесії, депутатам надається до 10 хвилин для заяв та повідомлень
 4. Після відкриття сесії, на першому пленарному засіданні для ведення протоколу засідання Ради, здійснення організаційно-технічних заходів та виконання доручень головуючого, відкритим голосуванням з числа депутатів  обирається секретаріат у складі трьох осіб.
  1. Секретаріат фіксує депутатські звернення, запитання, довідки, повідомлення, заяви, пропозиції та інші матеріали, які надійшли від депутатів та запрошених на засідання Ради, як офіційні документи.
  2. Під час роботи пленарного засідання та після його завершення секретаріат подає головуючому матеріали, що надійшли в ході засідання.
 5. Після обрання секретаріату, з числа депутатів обирається лічильна комісія у складі 5 осіб.
  1. Лічильна комісія формується за пропозиціями головуючого, депутатських фракцій, депутатських груп та депутатів.
  2. Персональний склад лічильної комісії обирається Радою. До складу лічильної комісії можуть увійти представники різних депутатських фракцій (груп).

(Друге речення пункту 12.2. Розділу 2 в редакції Рішення №121-7/21 від 17.09.2021).

 1. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову та секретаря. Засідання лічильної комісії проводяться  відкрито. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.
 2. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії.
 3. Основними завданнями лічильної комісії є:
  1. Проведення процедури таємного голосування.
  2. Підрахунок голосів депутатів шляхом підняття ними рук, у разі відсутності, або неможливості здійснити голосування з використанням програмно-технічного комплексу системи електронного голосування.
 4. Голова Ради, а також його заступники не можуть бути обрані ні до складу секретаріату, ні до складу лічильної комісії.
 5. Проект порядку денного готується виконавчим апаратом Ради на основі проектів рішень та інших документів, поданих Головою, заступниками голови Ради, постійними комісіями, депутатами, головою районної державної адміністрації, його заступниками, керівниками управлінь та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, керівниками зацікавлених підприємств, установ та організацій. Основою для формування порядку денного сесії ради є перспективний план роботи ради.

(Пункт 17. Розділу 1 із змінами, внесеними згідно із Рішенням №121-7/21 від 17.09.2021).

  1. В день пленарного засідання Ради, а також в термін, менший за                  10 робочих днів до порядку денного можуть бути внесені питання:
   1. Про депутатський запит або відповіді на нього.
   2. Про створення тимчасової контрольної комісії або результати її роботи.
   3. Про боротьбу зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями.
   4. Про виконання рішень, постанов, ухвал  судів.
   5. Про звернення Ради.
  2. Перед внесенням проекту рішення на засіданні Ради, даний проект рішення спершу повинен бути розглянутий на засіданні постійних комісій.
 1. Постійна комісія може проводити своє засідання одночасно з пленарними засіданнями Ради у тому разі, коли є доручення Ради невідкладно підготувати проект рішення.
 2. Проект порядку денного сесії, сформований відповідно до встановлених вимог, приймається за основу, обговорюється і затверджується в цілому, якщо за нього проголосувало більше половини від загального складу Ради. У разі неприйняття порядку денного в цілому, головуючий проводить голосування з кожного питання окремо, а потім в цілому.
  1. Рішення про включення питання до ще не затвердженого в цілому порядку денного сесії приймається, якщо за нього проголосувало більшість від присутніх депутатів Ради. Якщо за наслідками голосування питання до порядку денного не включено, то воно вважається відхиленим.
  2. Зміна черговості розгляду питань чи мотивоване рішення про перенесення розгляду питання на наступну чергову сесію, а також повернення до вже затвердженого в цілому порядку денного, приймається більшістю голосів від загального складу Ради.
  3. Внесення змін, додаткових питань та доповнень до  порядку денного пленарного засідання після його затвердження, черговості розгляду  питань  та повернення до вже розглянутих на пленарному засіданні питань виноситься за рішенням більше половини депутатів  від  загального складу Ради.
 3. При внесенні додаткового питання ініціатором обов'язково подається коротке обґрунтування щодо необхідності його розгляду на пленарному засіданні і відповідний проект рішення.
 4. Додаткові питання розглядаються відповідною профільною постійною комісією Ради у перерві пленарного засідання Ради.
 5. Сесія може бути закритою, коли вичерпаний порядок денний.
  1. Сесія не може бути закрита, якщо Рада не визначилась стосовно всіх питань порядку денного сесії шляхом прийняття рішень щодо них, у тому числі шляхом перенесення розгляду окремих питань на наступну сесію Ради.
 6. Протокол сесії Ради складається виконавчим апаратом Ради у             5-денний термін після її закінчення, підписується головуючим на засіданні Ради.

 

Розділ 3. Порядок проведення пленарного засідання Ради

 

 1. Пленарне засідання Ради проводиться в сесійній залі Ради, за адресою м. Чернівці, вул. Грушевського, 1. Під час проведення пленарних засідань Ради її депутати розмішуються в залі засідань на визначених місцях. При необхідності сесія може проводитися в іншому приміщенні.

На період дії воєнного стану, карантинних обмежень чи надзвичайних ситуацій пленарні засідання можуть проводитися в режимі відеоконференції або аудіоконференції (дистанційне засідання). Дистанційне засідання проводиться віддалено, за місцем перебування депутатів.

До порядку денного дистанційного засідання не можуть вноситися питання, що потребують проведення таємного голосування.

Відкритість і гласність дистанційного засідання забезпечується шляхом його відео та/або аудіо запису, які розміщуються на офіційному веб-сайті районної ради.

Під час проведення дистанційного засідання депутати районної ради отримують проекти рішень, шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті районної ради, а зміни та доповнення до них вносяться в чаті конференції.

Голосування депутатів на дистанційному засіданні проводиться шляхом опитування, яке проводить голова лічильної комісії із зазначенням позиції: «За», «Проти», «Утримався», «Не брав участь у голосуванні», яку фіксує секретар лічильної комісії у результатах поіменного голосування.

Проведення пленарного засідання у дистанційному форматі визначається головою районної ради в розпорядженні про скликання сесії

(Пункт 1 Розділу 3 доповнено абзацами другим, третім, четвертим, п’ятим, шостим,сьомим, згідно із Рішенням №24-12/22 від 05.04.2022).

  1. Пленарне засідання Ради відкриває і веде Голова, а у разі його відсутності – Перший заступник або заступник. Якщо вони з будь-яких причин відсутні на засіданні, то головуючого обирають з числа депутатів ради.

(Пункт 1.1 Розділу 3 в редакції Рішення №121-7/21 від 17.09.2021).

  1. До президії сесії входять Голова, Перший заступник та голова райдержадміністрації.
  2. Пленарне засідання Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів від загального складу Ради. В разі відсутності необхідної кількості депутатів Голова збирає Колегію Ради, на засіданні якої визначається дата і час наступного пленарного засідання.
 1. Реєстрація депутатів, які прибули на сесію, проводиться перед кожним пленарним засіданням Ради працівниками апарату та лічильною комісією.

(Пункт 2 Розділу 3 із змінами, внесеними згідно із Рішенням №121-7/21 від 17.09.2021).

  1. У ході проведення пленарного засідання Ради, у разі потреби, може проводитися перереєстрація депутатів за допомогою системи електронного голосування або лічильною комісією шляхом підрахунку піднятих  рук.
 1. Пленарні засідання сесії, як правило, розпочинаються о 10 годині і закінчуються не пізніш, як о 18 годині. Через кожних півтори години роботи сесії оголошується перерва на 15 хвилин. Через три години роботи – перерва тривалістю 1 година.
  1. Рада, шляхом голосування, може встановити й інший час та тривалість засідань і перерв.
  2. У разі потреби Рада може прийняти рішення про проведення пленарного засідання впродовж кількох днів, а також про оголошення перерви в пленарному засіданні для опрацювання документів, проведення засідань комісій, депутатських груп (фракцій), запрошення посадових осіб, тощо.
  3. Перед оголошенням перерви у  пленарному  засіданні головуючий на засіданні уточнює час продовження пленарного засідання Ради. Питання, не розглянуті на поточному пленарному засіданні, підлягають розгляду в наступний день  пленарного засідання.
 2. Тривалість часу для доповідей, як правило, становить до 15 хвилин, для співдоповідей – до 5 хвилин. Для виступів в обговоренні надається до 3 хвилин, для реплік, в т.ч. з мотивів голосування – до 1 хвилини. За процедурним рішенням Ради, що ухвалене більшістю голосів від загальної кількості присутніх депутатів, виступаючому може бути надано більше часу для виступу, але не більше ніж на 15 хвилин.

(Пункт 4 Розділу 3 в редакції Рішення №121-7/21 від 17.09.2021).

  1. Виступи з процедури та мотивів голосування проводяться без попереднього запису до прийняття рішень шляхом піднесення руки. Головуючий надає депутатам слово для виступу з цих питань перед кожним голосуванням у порядку черговості.
  2. З кожного питання порядку денного слово для виступу депутату надається один раз. Повторний виступ, у порядку черговості, допускається при озвучені нових даних або обставин, які раніше були не відомими виступаючому.
  3. Якщо прізвище депутата згадувалося у виступі інших депутатів, то згадуваний має право на репліку до 1 хвилини, навіть якщо він вже виступав в обговоренні цього питання порядку денного. Депутатська фракція (група), назва якої була згадана під час виступу, має беззаперечне право на виступ свого представника із реплікою.
  4. Депутат може передати право свого виступу іншому депутату.
  5. Доповідач і співдоповідач та автор пропозиції мають право на заключне слово.
 1. Виступи здійснюються в мікрофон з робочого місця депутата або, за його бажанням, з трибуни.
 2. Запис на виступ проводиться секретаріатом Ради, що нумерує заяви бажаючих виступити в порядку їх надходження і передає їх головуючому. Ніхто з присутніх на пленарному засіданні Ради не може виступати без дозволу головуючого.

(Пункт 6 Розділу 3 із змінами, внесеними згідно із Рішенням №121-7/21 від 17.09.2021).

  1. Депутат у будь-який момент може відмовитися від свого запису на виступ або передати слово іншому депутату.
  2. Рада, шляхом голосування, може прийняти рішення про позбавлення права виступу депутата на період обговорення певного питання або на період засідання сесії за порушення депутатської етики і культури поведінки, якщо за таке рішення проголосувало більше половини від загальної кількості присутніх депутатів.
  3. 3 процедурних питань, тобто з питань, які стосуються порядку організації пленарного засідання Ради і не потребують обговорення, головуючий надає слово поза чергою.

Такими питаннями можуть бути:

   1. Включення питань до порядку денного сесії.
   2. Зміна порядку денного.
   3. Формування черговості розгляду питань порядку денного.
   4. Визначення тривалості сесійних засідань і перерв між ними.
   5. Встановлення регламенту для виступаючих на сесії (з урахуванням їх кількості).
   6. Надання згоди на те, щоб на сесії були присутні представники відповідних органів чи організацій.
   7. Визначення порядку висвітлення роботи.
 1. Рішення Ради з процедурних питань приймаються більшістю голосів від загальної кількості присутніх депутатів і оформляються тільки протокольно.
 2. Припинення дебатів проводиться за рішенням Ради, яке приймається шляхом відкритого голосування більшістю голосів від загальної кількості присутніх на сесії депутатів Ради. Після припинення дебатів доповідачі і співдоповідачі мають право виступити із заключним словом.

 

Розділ 4. Права та обов’язки головуючого на засіданні Ради

 

 1. Для організації ходу пленарного засідання головуючий на засіданні зобов’язаний:
  1. Відкривати, вести та закривати пленарні засідання, оголошувати перерви у пленарних засіданнях Ради.
  2. Повідомляти депутатам про осіб, запрошених на пленарне засідання.
  3. Вносити на обговорення пленарного засідання Ради і ставити на голосування проект порядку денного, питання затвердженого порядку денного.

(Пункт 1.3 Розділу 4 із змінами, внесеними згідно із Рішенням №121-7/21 від 17.09.2021).

  1. Керувати засіданнями Ради, організовувати розгляд питань, стежити за дотриманням Регламенту.
  2. Оголошувати за даними електронної системи, або за поданням секретаріату ради список осіб, які записалися на виступ, і черговість їх виступів.

(Пункт 1.5 Розділу 4 із змінами, внесеними згідно із Рішенням №121-7/21 від 17.09.2021).

  1. Надавати слово для доповідей, співдоповідей, виступів у порядку черговості або в іншому, встановленому Радою.
  2. Створювати рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань.
  3. Забезпечувати гарантовану можливість для виступу з кожного обговорюваного питання представників кожної фракції та групи, а також виступ депутатів з мотивів голосування.
  4. Проводити голосування з питань, що потребують прийняття рішень Радою, ставити на голосування проекти рішень Ради, керувати роботою секретаріату та, у визначених Регламентом випадках, лічильною комісією.
  5.  Оголошувати результати голосування.
  6. Забезпечити дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні.
  7. Оголошувати документи, що надійшли на адресу сесії, робити офіційні повідомлення.
  8. Вживати заходів щодо підтримання порядку на засіданні.
  9. Оголошувати або надавати слово для оголошення депутатських запитів, заяв та довідок, а також зауважень щодо порядку ведення пленарного засідання.
  10. Підписувати протокол пленарного засідання та рішення Ради.
  11. Ставити на голосування кожну пропозицію з обговорюваного питання порядку денного, порядку ведення пленарного засідання, процедурних питань, якщо на цьому наполягає депутат. Якщо депутат, який записався на виступ, наполягає на своєму виступі, надавати йому слово.
  12. Надавати слово поза чергою з процедурних питань, тобто питань, що стосуються порядку організації пленарного засідання Ради і не потребують обговорення.
  13. Здійснювати інші повноваження, визначені законодавством та цим Регламентом.
 1. Для організації ходу пленарного засідання головуючий на засіданні має право:
  1. В першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання; якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, пропозиції головуючого ставляться на голосування першими.
  2. Робити  попередження присутнім на засіданнях Ради у випадках, коли  порушують норми Регламенту.
  3. Брати участь в обговоренні питань на загальних засадах. На час свого виступу він доручає виконання обов’язків головуючого заступнику голови Ради.
  4. Давати короткі роз’яснення з приводу своїх дій і відповіді на запитання, поставлені до нього у виступах депутатів.
  5. За необхідності, оголошувати перерву в засіданні та організовувати консультацій або засідання Колегії Ради з метою подолання розбіжностей і вирішення питань, що виникають у ході пленарного засідання.

(Пункт 2.5 Розділу 4 в редакції Рішення №121-7/21 від 17.09.2021).

 

 

 

 

 

Розділ 5. Розгляд питань про затвердження програми соціально-економічного розвитку, районного бюджету і звітів про їх виконання

 

 1. Проекти програми соціально-економічного розвитку та районного бюджету і звіти про їх виконання вносяться на розгляд Ради головою районної державної адміністрації не пізніше, як за 20 днів до їх розгляду на пленарному засіданні Ради.
  1. Голова направляє зазначені документи для попереднього розгляду і підготовки висновків постійним комісіям Ради. Звіти та проекти розглядаються в усіх постійних комісіях Ради за участю представників районної державної адміністрації.
  2. На пленарному засіданні Рада заслуховує звіти посадових осіб районної державної адміністрації з питань виконання програми соціально-економічного розвитку та районного бюджету і внесених проектів програми та бюджету, співдоповіді голови профільної постійної комісії з питань бюджету і фінансів.
  3. Під час обговорення даних питань, слово для виступу надається представникам інших постійних комісій за їх рішенням, а також всім бажаючим депутатам, якщо сесія не прийняла рішення про припинення обговорення.
  4. Після обговорення доповідачам надається можливість виступити із заключним словом.
  5. Про затвердження програми соціально-економічного розвитку, районного бюджету, звітів про їх виконання Рада приймає рішення.

 

Розділ 6. Порядок обрання і звільнення голови Ради та його заступника. Формування постійних комісій

 

 1. Голова Ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень Ради таємним голосуванням. Порядок проведення таємного голосування визначається цим Регламентом. Обраним вважається кандидат, який набрав більше половини голосів депутатів від загального складу Ради.
  1. Кандидатури на посаду голови Ради висуваються на сесії Ради. Висування кандидатур здійснюється відкрито.
  2. Правом висування кандидатур на посаду голови Ради користуються депутати Ради, депутатські фракції (групи).
  3. Після висування проводиться обговорення всіх висунутих кандидатур, що дали згоду балотуватись. Самовідвід приймається радою без голосування.
  4. Кожному кандидату надається час до 15 хвилин для виступу зі своєю програмою.
  5. Депутати Ради мають право задавати питання кандидату, висловлювати свою думку щодо виголошеної програми, агітувати «за» чи «проти» висунутої кандидатури.
  6. На обговорення кожної кандидатури відводиться до 10 хвилин. При необхідності, за рішенням сесії, час обговорення може бути продовжено.
  7. Всі висунуті кандидатури після обговорення вносяться до бюлетеня для таємного голосування.

(Пункт 1.7 Розділу 6 із змінами, внесеними згідно із Рішенням №121-7/21 від 17.09.2021).

  1. Уразі, якщо на посаду Голови висунуто більше двох кандидатур і жодна з них не набрала більше половини голосів від загального складу Ради, відбувається повторне голосування по двох кандидатурах, які отримали найбільшу кількість голосів.
  2. Якщо в ході голосування жоден з двох кандидатів не отримав більше половини голосів від загального складу Ради, то відбуваються повторні вибори. При цьому можуть висуватися як нові, так і попередні кандидатури.
 1. Заступник голови Ради обирається радою на строк її повноважень з числа депутатів цієї Ради шляхом таємного голосування. Кандидатуру Заступника голови Ради вносить Голова. Обраною вважається особа, яка набрала більше половини голосів депутатів від загального складу Ради. Якщо запропонована Головою кандидатура на посаду Заступника голови Ради не набере більше половини голосів від загального складу Ради, Голова представляє на розгляд сесії нову кандидатуру, або пропонує перенести розгляд даного питання на наступну сесію. При цьому голова Ради має право внести повторно ту ж саму кандидатуру.
  1. За пропозицією Голови, або не менш як 1/3 депутатів від загального складу Ради кількість Заступників може бути змінена. Дане рішення приймається, якщо за нього проголосувало більшість від загального складу Ради. В такому випадку Заступники обираються відповідно до п. 2. Розділу 6 Регламенту.

(Пункт 1.5 Розділу 4 із змінами, внесеними згідно із Рішенням №121-7/21 від 17.09.2021).

 1. Голова Ради може бути звільнений з посади, якщо за його звільнення, шляхом таємного голосування, проголосувало більше половини депутатів від загального складу Ради. Питання про звільнення Голови може бути внесено на розгляд Ради на вимогу не менше 1/3 депутатів від загального складу Ради.
  1. Депутати, що ініціювали питання про звільнення Голови, повинні обґрунтувати свою позицію. Після цього проводиться обговорення. Голові Ради надається право на спростування висунутих на його адресу звинувачень. Час, необхідний для вирішення цього питання, встановлюється більшістю голосів депутатів, присутніх на сесії. Після чого проводиться таємне голосування у порядку, встановленому Регламентом.

 

 1. Дострокове звільнення з посади заступника голови Ради, у випадках передбачених законом, здійснюється у порядку, встановленому Регламентом. Заступник голови Ради може бути звільнений з посади, якщо за його звільнення, шляхом таємного голосування, проголосувало більше половини депутатів від загального складу Ради. Питання про  звільнення заступника голови Ради, може бути внесено на розгляд Ради на вимогу не менше                            1/3 депутатів від загального складу Ради, або Голови.
 2.  Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» не пізніше, як на другій сесії Рада утворює постійні комісії, визначає їх кількісний склад, обирає голів та персональний склад цих комісій.
  1. Сесія більшістю голосів від загального складу Ради затверджує Положення про постійні комісії, в якому визначається перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій.
  2. Шляхом відкритого голосування обираються голови постійних комісій. Право висування кандидатур на посади голів комісій має Голова. Після висування кандидатур проводиться їх обговорення. Для цього відводиться час до 10 хвилин на кожну кандидатуру. Після обговорення всіх запропонованих кандидатур проводиться голосування по кожній з них. Обраним вважається кандидат, за якого проголосувала більшість від загального складу Ради.
  3. Персональний склад постійних комісій вноситься на розгляд сесії Головою. Рішення приймається без обговорення більшістю голосів від загального складу Ради. Голосування проводиться списком або, за рішенням сесії, по кожній кандидатурі окремо.
 3. Упродовж строку своїх повноважень Рада може утворювати нові постійні та інші комісії, ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені, вносити зміни до їх складу.

 

Розділ 7. Організація діяльності депутатів, помічників-консультантів, посадових осіб та органів Ради

 

 1. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами.
  1. Депутат має право брати участь у дебатах, вносити в усній чи письмовій формі пропозиції, зауваження і правки до проектів рішень, пропозиції щодо персонального складу утворюваних Радою органів, ставити запитання, давати довідки, а також користуватися іншими правами відповідно до Конституції України та законів України.
  2. Депутату надаються проекти рішень, інші документи і матеріали з питань, які вносяться на розгляд Ради не пізніше як за три дні, а у виняткових випадках – в день проведення сесії. Він також забезпечується необхідними матеріалами про діяльність Ради, її постійних комісій, актами, прийнятими радою, а за письмовою вимогою – актами районної державної адміністрації. Також матеріали сесії надсилаються йому в електронному вигляді на електронну пошту.
  3. Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесії Ради, засідань постійної комісії та інших комісій Ради, до складу яких його обрано.
  4. У разі неможливості прибути на пленарне засідання Ради чи засідання постійної комісії депутат повідомляє про це Голову та голову відповідної постійної комісії.
  5. Питання про відсутність депутатів без поважних або з невідомих причин на засіданнях Ради, її органів з'ясовуються відповідною постійною комісією, до повноважень якої відносяться питання регламенту, депутатської діяльності, етики, законності. На вимогу комісії депутат зобов'язаний дати пояснення причин своєї відсутності. З цих питань комісія періодично інформує Раду на її пленарному засіданні, у разі потреби вносить пропозиції щодо впливу на депутата.
  6. У разі пропуску депутатом упродовж року більше половини пленарних засідань Ради або засідань постійної комісії, членом якої він є, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень Ради та її органів, Рада за висновком відповідної постійної комісії інформує про це виборців через друковані засоби масової інформації та шляхом публікації інформації на офіційному веб-сайті Ради, а також може звернутися до політичної партії з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.
 2. Діяльність депутата висвітлюється на офіційному веб-сайті Ради шляхом розміщення інформації про депутатську діяльність.
 3. Прийом виборців депутат здійснює не рідше одного разу на місяць.
 4. Не рідше одного разу на рік депутати звітують про свою роботу перед виборцями. Рішення щодо питань організації звітів (зустрічей) депутатів з виборцями приймається на засіданні Ради.
 5. Депутати зобов’язані подати інформацію про засоби зв’язку з депутатом, графіки прийому, декларації про доходи,  щорічні звіти, інформацію про конфлікт інтересів тощо.
 6. Депутат може звернутись із проханням розмістити направлені запити, внесені проекти, пропозиції, поправки, виступи, дані про входження і роботу депутата в комісіях і органах, утворених Радою, дані про зустрічі з виборцями, роботу в Раді, громадську і наукову діяльність, статті, публікації у засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті ради, тощо. Така інформація розміщується за даними, наданими депутатом.

(Пункт 6 Розділу 4 в редакції Рішення №121-7/21 від 17.09.2021).

 1. Для реалізації наданих чинним законодавством повноважень депутат Ради має право на депутатське звернення, депутатський запит і депутатське запитання, право на невідкладний прийом Головою, Заступниками голови Ради, керівниками підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території району, з питань депутатської діяльності.
  1. Депутатський  запит  – це підтримана Радою вимога депутата до посадових осіб Ради і її органів, Голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані  на відповідній території, до голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання Ради.
  2. Депутатський запит може бути внесено депутатом або групою депутатів. Він підлягає включенню до порядку денного сесії Ради, по ньому може проводитися обговорення і прийматися рішення. Запити подаються виконавцем  у відповідний відділ Ради, як правило, у письмовій формі для ознайомлення депутатів.
  3. Текст запиту разом з рішенням Ради надсилається до відповідного органу або посадової особи, яким його адресовано.
  4. У разі відсутності потреби  прийняття рішення  Ради за депутатським запитом радою приймається протокольне рішення про направлення депутатського запиту адресату.
  5. Орган або посадова особа, до яких скеровано  депутатський запит, зобов’язані у встановлений Радою термін надати офіційну письмову відповідь на нього Раді і депутату Ради. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений Радою термін, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити Раду та депутата Ради, що вніс запит, і запропонувати інший термін, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту.
  6. Відповідь на депутатський запит на вимогу депутата може розглядатися на сесії Ради. Депутат Ради, який бажає отримати відповідь на сесії про виконання його депутатського запиту, має не пізніше, як за 10 днів до початку сесії письмово повідомити про це Голову.
  7. Для розгляду відповіді на депутатський запит на пленарне засідання Ради запрошуються посадові особи, до яких було скеровано запит. Вони, або уповноважені ними особи, оголошують на пленарному засіданні Ради депутатський запит, що надійшов їм на розгляд, та дають відповідь на нього.
  8. Кожен депутат після оголошення відповіді на його запит має право виступити з реплікою і дати оцінку відповіді. Час на такий виступ не повинен перевищувати 5 хвилин.
  9. Відповідь на депутатський запит може бути обговорена, якщо на цьому наполягає автор запиту або більшість від присутніх на засіданні депутатів Ради.
  10. За результатами розгляду депутатського запиту Рада приймає відповідне рішення.
  11. Контроль за проходженням депутатського запиту та ходом виконання прийнятого по ньому рішення здійснює Голова та виконавчий апарат Ради, а також депутат або група депутатів, які подали депутатський запит.
  12. Порядок розгляду депутатського запиту, депутатського запитання та депутатського звернення встановлюється чинним законодавством України.
 2. Пропозиції і зауваження депутатів, висловлені на сесії Ради, узагальнюються виконавчим апаратом Ради і за розпорядженням Голови надсилаються на виконання відповідним органам і посадовим особам не пізніше як у місячний термін.
 3. Депутат Ради може мати до п’яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.
  1. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата Ради, організацію їх роботи та розподіл обов’язків між ними здійснює особисто депутат Ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.
  2. Умови діяльності помічників-консультантів депутата Ради визначаються Положенням про помічника-консультанта депутата Ради, яке затверджується Радою.
  3. Помічником-консультантом депутата Ради може бути лише  громадянин України, який має освіту не нижче загальної середньої. Помічник-консультант депутата Ради у своїй роботі керується Конституцією України та законодавством України, а також Положенням про помічника-консультанта депутата Ради.
  4. Помічник-консультант депутата Ради має право:
   1. Входити і перебувати у приміщеннях Ради за пред’явленням посвідчення помічника-консультанта, дотримуючись встановленого порядку.
   2. Одержати надіслану на ім'я депутата Ради поштову й телеграфну кореспонденцію, відправляти її за дорученням депутата Ради.
   3. За дорученням депутата Ради брати участь в організації вивчення громадської думки, потреб територіальної громади, інформувати про них депутата Ради та вносити пропозиції щодо шляхів їх вирішення.
   4. За письмовим зверненням депутата Ради та за згодою посадових осіб органів місцевого самоврядування користуватися копіювально-розмножувальною та обчислювальною технікою.
  5. Помічник-консультант депутата Ради зобов'язаний:
   1. Дотримуватись вимог Конституції України, законодавства України, а також Положення про помічника-консультанта депутата Ради;
   2. При виконанні своїх обов’язків не допускати дій, що можуть негативно впливати на виконання повноважень депутата Ради, утримуватися від заяв та вчинків, що компрометують депутата Ради;
   3. За дорученням депутата Ради вивчати питання, необхідні депутату Ради для здійснення його депутатських повноважень, готувати по них відповідні матеріали;
   4. Допомагати депутату Ради в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями;
   5. Допомагати депутату Ради в розгляді надісланих на його ім'я поштою або поданих на особистому прийомі виборцями пропозицій, заяв і скарг громадян та вирішенні порушених у них питань;
   6. Надавати депутату Ради організаційно-технічну та іншу необхідну допомогу при здійсненні ним депутатських повноважень.
  6. Помічнику-консультанту депутата Ради видається посвідчення, в якому має бути зазначено номер посвідчення, назву Ради, прізвище депутата Ради, а також те, що помічник-консультант депутата Ради працює на громадських засадах у відповідній раді. Посвідчення помічника-консультанта депутата Ради, опис якого затверджується відповідною радою, видається Радою за письмовим поданням депутата Ради. Посвідчення помічника-консультанта депутата Ради вважається недійсним і підлягає поверненню до Ради по закінченню повноважень депутата Ради або за його письмовим поданням.
 4. Голова Ради працює у раді на постійній основі, у своїй діяльності є підзвітним раді і виконує функції і повноваження, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативно-правовими актами.
  1. В межах своїх повноважень Голова видає розпорядження.
 5. Заступники голови Ради виконують обов'язки визначені Головою, координують роботу виконавчого апарату Ради, у межах своїх функціональних повноважень дають усні чи письмові доручення керівникам об'єктів спільної власності територіальних громад району, що перебувають в управлінні Ради, головам постійних комісій та працівникам виконавчого апарату Ради, забезпечують контроль за виконанням рішень Ради.
  1. Перший заступник, у разі відсутності Голови, або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин, здійснює повноваження голови Ради.
 6. Порядок організації роботи постійних та тимчасових контрольних комісій Ради визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положенням про постійні комісії Ради.

 

Розділ 8. Депутатські групи та фракції. Їх формування та діяльність

 

 1. Депутати Ради можуть об’єднуватись в депутатські групи (далі – Групи) для спільної роботи щодо здійснення депутатських повноважень, за спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками. Членство депутата Ради в Групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень.
  1. Депутатська група створюється на установчому засіданні членів групи у складі не менше п’яти депутатів. Група повинна мати свою назву. Депутатська група може мати свою символіку та має право на розміщення такої символіки на робочих місцях депутатів, які входять до складу груп.
 2. Депутатські групи мають право:
  1. На  представництво в постійних і тимчасових комісіях Ради.
  2. Попередньо обговорювати  кандидатури  посадових  осіб,  яких обирає,  призначає чи затверджує Рада.
  3. На  гарантований  виступ  свого представника на пленарному засіданні Ради з кожного питання порядку денного сесії Ради.
  4. Об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в Раді чи опозиції.
  5. На оголошення перерви у пленарному засіданні Ради перед голосуванням щодо будь-якого конкретного питання порядку денного для проведення консультацій та узгодження позиції членів Групи. Тривалість такої перерви не може перевищувати 15 хв.
  6. Та інші права, передбачені законами України.
 3. Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень Ради.
 4. Діяльність Групи припиняється згідно з  законодавством  у таких випадках:
  1. У разі вибуття окремих депутатів Ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж 5 членів.
  2. У разі прийняття депутатами Ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи.
  3. Після закінчення терміну, на який депутати Ради об’єдналися в Групу, або терміну повноважень Ради.
 5. Депутатська фракція Ради (далі – Фракція) формуються депутатами Ради, які були обрані від партії або за згодою партії, яку мають намір в Раді представляти депутати.
  1. Депутатська фракція повинна включати в себе не менш, як трьох членів.
  2. Депутатська фракція створюється на установчому засіданні членів фракції, беручи за основу партійну назву та символіку. Депутатська фракція має право на розміщення такої символіки на робочих місцях депутатів, які входять до складу фракції.
  3. Депутатські фракції на внутрішніх засіданнях можуть затверджувати положення про роботу фракції.
 6. Технічне і матеріальне забезпечення функціонування Фракцій здійснюється виконавчим апаратом Ради.
 7. Умовою реєстрації Фракції (Групи) є надходження до Ради рішення про утворення Фракції (Групи), із зазначенням її назви, мети та завдань, персонального складу, а також депутатів, які уповноважені її представляти. До рішення додаються заяви, підписані персонально депутатами, які мають намір вступити до Фракції (Групи).
  1. До складу Фракції (Групи) не можуть входити Голова та заступники голови Ради.
  2. На наступному, після реєстрації депутатської Фракції (Групи), пленарному засіданні Ради головуючий інформує депутатів про сформування Фракції (Групи), її кількісний склад та уповноваженого представника.
  3. Про зміни у складі Фракції (Групи) її уповноважений представник повідомляє письмово головуючого на пленарному засіданні Ради.
 8. Крім передбачених статтею 28 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», Фракції (Групи) мають право:
  1. Вносити пропозиції щодо розгляду питань на пленарному засіданні  Ради, а також щодо включення питань до порядку денного сесії після його затвердження відповідно до цього Регламенту.
  2. Брати перерву в роботі засідань Ради для нарад і консультацій один раз із кожного питання порядку денного.
  3. Ініціювати скликання постійних комісій та Колегію Ради.
  4. Користуватися усіма необхідними у своїй роботі та роботі сесії матеріалами, що згідно з чинним законодавством мають відкритий публічний характер або підлягають обов'язковому наданню депутатам.
  5. Здійснювати інші права, передбачені законами України.
 9. На вимогу Фракції (Групи) виконавчий апарат Ради розповсюджує матеріали, підготовлені Фракцією (Групою), як проекти офіційного документа сесії Ради, якщо вони внесені на розгляд Ради у порядку  встановленому цим Регламентом.
 10. Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею Фракцій (Груп), організованому забезпеченню їх поточної роботи, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.
 11. Діяльність Фракцій (Груп) припиняється у разі вибуття з неї окремих депутатів, якщо в її складі залишається менше кількості, визначеної цим Регламентом, у разі прийняття депутатами, які входять до її складу, відповідного рішення, а також після закінчення строку повноважень Ради даного скликання.
 12. Оголошення про припинення діяльності Фракції (Групи) здійснюється головуючим на пленарному засіданні Ради на черговій сесії Ради.
 13. Кожна з Фракцій (Груп) має гарантоване право на запитання доповідачу, а також на виступ уповноваженого представника з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування. Головуючий на засіданні надає слово уповноваженим особам Фракцій (Груп) для висловлення їх узагальнених позицій.

 

Розділ 9. Утворення та діяльність постійних та тимчасових контрольних комісій

 

 1. Рада утворює постійні та тимчасові контрольні комісії.
 2. Постійні комісії обираються Радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією. Порядок організації роботи постійних комісій визначається окремим Положенням. Функціональна спрямованість кожної постійної комісії визначається її назвою.
  1.  Постійні комісії є підзвітними Раді та відповідальними перед нею.
  2. Інформація про склад та зміни в складі постійних комісій регулярно оприлюднюється на офіційному веб-сайті Ради. Висновки і рекомендації постійних комісій, які зазначені в протоколах їх засідань, є відкритими та надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
 3. Тимчасові контрольні комісії Ради є органами Ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених Радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд Ради.
  1. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії Ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало більше половини депутатів від загального складу присутніх.
  2. Участь депутатів у роботі тимчасової контрольної комісії не звільняє їх від роботи в постійних комісіях Ради.
  3. До складу постійних та тимчасових контрольних комісій не можуть входити Голова та його заступники.
  4. Порядок діяльності тимчасової контрольної комісії та строк її повноважень визначаються рішенням Ради.
  5. Засідання тимчасових контрольних комісій Ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі – спеціалісти, експерти, інші особи –  не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.
  6. Повноваження тимчасової контрольної комісії Ради припиняються з моменту прийняття Радою рішення щодо результатів роботи цієї комісії, закінчення строку на який її було створено, а також у разі припинення повноважень Ради, яка створила цю комісію.

 

Розділ 10. Колегія Ради. Її формування та функції

 

 1. Для попереднього розгляду організаційних, соціально-значущих та резонансних питань роботи Ради, подолання розбіжностей і вирішення питань, що виникають у діяльності Ради, а також з метою забезпечення координації дій депутатського корпусу утворюється консультативно-дорадчий орган – Колегія Ради.
 2. До складу Колегії Ради з правом ухвального голосу входять Голова, заступники голови Ради, голови постійних комісій, а також уповноважені представники депутатських фракцій і груп.
 3. Головує на засіданнях Колегії Ради – Голова, а у разі його відсутності – Перший заступник.
 4. Колегія Ради  проводить свою роботу у формі засідань. Засідання Колегії Ради є правомочним за умови присутності не менше половини її складу. За результатами засідання виконавчим апаратом Ради оформляється протокол засідання Колегії Ради.
 5. До повноважень Колегії Ради входить:
  1. Розгляд та внесення пропозицій щодо проекту порядку денного сесії.
  2. Обговорення, за потреби, проекту плану роботи Ради перед внесенням його на затвердження.
  3. Розгляд інших пропозицій з організації роботи Ради, в тому числі визначення дати і часу проведення пленарних засідань, а також питань, що не врегульовані цим Регламентом.
 6. Засідання Колегії Ради скликається Головою або за ініціативою уповноважених представників  не менш як двох Фракцій (Груп).
 7. До протоколу засідання Колегії Ради додаються не виголошені заяви учасників засідання, подані члена ради у письмовій формі.
 8. Рішення на засіданні приймаються більшістю голосів від загального складу.
 9. Головуючий на засіданні Колегії Ради  підписує протокол відповідного засідання.

 

Розділ 11. Порядок винесення на розгляд Ради питань та проектів рішень

 

 1. Проекти рішень, що вносяться на розгляд Ради, подаються до виконавчого апарату Ради після їх погодження (візування) авторами проектів та, у разі необхідності, відповідними посадовими особами районної державної адміністрації, керівниками інших державних органів, підприємств, установ чи організацій, яких стосується запропонований проект рішення.
 2. З метою забезпечення громадського обговорення та внесення можливих пропозицій, проекти рішень Ради підлягають оприлюдненню не пізніше як за 10 робочих днів до дати їх розгляду на черговій сесії Ради. Вказані проекти рішень підлягають обов’язковому розміщенню на офіційному веб-сайті Ради, а також можуть публікуватися в засобах масової інформації,.
 3. Ініціатор внесення є автор проекту рішення (незалежно від того, хто технічно підготував проект). Ініціатор внесення має право на визначення (заміну) доповідача (доповідати самостійно, або доручити на власний розсуд це будь-якій іншій особі).
 4. Текст проекту рішення повинен складатися з таких частин: 
  1. Мотивуючої, в якій містяться посилання на закон, інший нормативний акт, обставини, якими викликана необхідність прийняття рішення.
  2. Резолютивної, в якій конкретно і чітко формулюються рішення, виконавці поставленого завдання.
  3. Заключної, в якій вказана постійна комісія, на яку покладається контроль за виконанням рішення, вказівка про набуття чинності рішення у випадку більш пізнього набуття чинності та спосіб його оприлюднення, термін  інформування про хід виконання рішення (в разі необхідності).
  4. В проекті рішення також  зазначається: виконавець;  перелік осіб,  з якими погоджено проект рішення.
 5. Водночас з проектом рішення автор також подає його електронну версію. При необхідності він також подає пропозиції щодо розсилки даного документа, вказавши найменування підрозділу, установи чи організації, якій слід направити документ, та кількість примірників. Відповідний працівник виконавчого апарату Ради перевіряє відповідність покажчика розсилки тексту рішення, вносить необхідні поправки, доповнення.
 6. Всі проекти рішень підлягають обов'язковій перевірці спеціалістом з правових питань виконавчого апарату Ради на відповідність їх чинному законодавству, узгодженість з попередніми рішеннями з цього ж питання та візуванню.
 7. Заперечення і зауваження зазначених посадових осіб до проектів рішень додаються до них у письмовій формі.
 8. Керуючий справами Ради візує проект рішення останнім і вносить його Голові для погодження і  внесення на розгляд сесії Ради.
 9. Якщо проект рішення готує і подає Голова або заступники голови Ради, то вони ними підписуються та можуть не погоджуватись (не візуватись) структурними підрозділами Ради.
 10. До проекту рішення в обов'язковому порядку додаються первинні документи, як підстава для підготовки проекту рішення.
 11. У разі, якщо проект рішення Ради може вплинути на конкуренцію, зокрема щодо створення суб’єктів господарювання, встановлення і зміни правил їх поведінки на ринку, або є таким, що може призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках, він обов’язково погоджується з відповідним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України.
 12. Проекти рішень Ради мають бути кваліфіковано підготовленими. Крім короткого об'єктивного аналізу стану справ з питань, які пропонуються до розгляду, вони повинні передбачати конкретні заходи щодо удосконалення роботи у тій чи іншій галузі, усунення наявних недоліків із зазначенням виконавців та реальних термінів виконання.
 13. Проекти рішень Ради повинні бути попередньо розглянуті на засіданні постійних комісій.
 14. Відповідальність за якість і законність внесеного проекту рішення чи іншого документа покладається на керівника органу чи депутата, який його вносить.
 15. Проекти рішень з питань, що вносяться на розгляд сесії, не пізніше ніж за 2 календарних дні до засідання постійної комісії розсилаються депутатам Ради на їх офіційні електронні адреси, або надаються в інший спосіб.

(Пункт 15 Розділу 11 в редакції Рішення №121-7/21 від 17.09.2021).

 1. Пропозиції та зауваження постійних комісій до проектів рішень, які вносяться на розгляд Ради, оформлюються відповідними протоколами (витягами), в яких зазначається зміст зауважень і пропозицій, а також прізвища осіб, які їх ініціювали.
 2. Для узагальнення пропозицій і зауважень, які зазначені в протоколах (витягах) засідань постійних комісій подаються до виконавчого апарату Ради одразу ж після засідання постійних комісій.
 3. Альтернативні проекти рішень, а також висновки і рекомендації постійних комісій з питань, внесених до проекту порядку денного чергової сесії, доводяться до відома депутатів виконавцем (автором) через виконавчий апарат Ради не пізніше ніж за день до засідання Ради.

(Пункт 18 Розділу 11 в редакції Рішення №121-7/21 від 17.09.2021).

 1. Проект регуляторного акту подається розробником Голові з аналізом регуляторного впливу до оприлюднення проекту з метою одержання зауважень та пропозицій з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
  1. У разі внесення на розгляд сесії Ради проекту регуляторного акту без аналізу регуляторного впливу відповідна постійна комісія приймає рішення про направлення проекту на доопрацювання органу чи особі, яка внесла цей проект.
  2. За мотивованим поданням депутата Ради, постійної комісії Ради, Голови, відповідна постійна комісія може прийняти рішення про забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта, внесеного цим депутатом Ради, постійною комісією Ради, Головою. У цьому разі аналіз регуляторного впливу не готується, а експертний висновок щодо регуляторного впливу готується відповідно до вимог статті                     8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
  3. Кожен проект регуляторного акта, що внесений на розгляд Ради, подається Головою до відповідної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та                   8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та публікується в друкованих засобах масової інформації.
  4. Відповідна постійна комісія забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта.
  5. Термін подання експертних висновків щодо регуляторного впливу внесених проектів регуляторних актів не повинен перевищувати п’яти робочих днів.
  6. На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проект регуляторного акта при його внесенні на розгляд сесії Ради, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проекту відповідна постійна комісія готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» у випадках, визначених частиною другою статті 33 цього Закону.
  7. Прийняті Радою регуляторні акти та інші нормативно-правові рішення офіційно оприлюднюються в засобах масової інформації, не пізніше, як у наступному номері після їх прийняття та підписання і набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо ними не встановлено іншого терміну введення їх у дію.

 

Розділ 12. Порядок прийняття рішень Ради. Проведення процедури таємного голосування

 

  1. Рішення Ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення  питання порядку денного, з урахуванням всіх змін та доповнень, якщо за нього проголосувало більшість від загального складу Ради.
  2. Рішення Ради можуть прийматися без обговорення, якщо до проекту рішення не надійшло зауважень і на цьому не наполягають депутати або Голова.
  3. У разі відсутності зауважень та пропозиції депутатів чи постійних комісій щодо проекту рішення Ради, головуючий може відразу поставити на голосування проект рішення за основу і в цілому. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість від загального складу Ради.
  4. У разі наявності пропозицій чи зауважень до проекту рішення, головуючий спершу ставить пропозицію прийняти проект рішення за основу, після цього, в порядку надходження, ставляться на голосування пропозиції щодо змін і доповнень до нього, а потім рішення приймається в цілому. Можливе прийняття рішення Ради спочатку по пунктах, розділах, а потім – в цілому.
  1. Внесені на сесії Ради зауваження та пропозиції депутатів чи постійних комісій щодо проекту рішення Ради зачитуються в мікрофон і приймаються більшістю голосів від загального складу Ради.
  2. У разі надходження двох або більше пропозицій до одного і того ж рішення (пунктів), всі пропозиції ставляться на голосування.

(Друге речення пункту 4.2 Розділу 12 виключено на підставі Рішення №121-7/21 від 17.09.2021).

 1. Перед початком голосування головуючий може уточнювати формулювання пропозицій, які ставляться на голосування, і, за необхідності, нагадувати, якою кількістю голосів приймається рішення.
 2. Пропозиція вважається прийнятою, якщо за неї проголосувало більшість від загального складу Ради.
 3. У випадку внесення відповідної вмотивованої пропозиції, проект рішенням може бути знятий з розгляду, або на довивчення. Таке рішення приймається більшістю від загального складу Ради.
  1. Депутат, який ініціював зняття питання на довивчення, та всі зацікавлені особи можуть бути присутніми при повторному розгляді постійними комісіями питань, знятих з розгляду на довивчення.
  2. Питання, які Радою були направленні на довивчення, за рішенням постійної комісії без редакційних змін можуть бути внесені на розгляд чергової сесії, а питання в новій редакції вносяться на чергову сесію після оприлюднення згідно чинного законодавства.
 4. У випадку неприйняття рішення, воно повторно обговорюється і ставиться на голосування.
  1. У випадку неприйняття рішення в цілому, воно повторно обговорюється і голосується по кожному  із пунктів окремо. 
 5. Рішення Ради з голосу (без письмового оформлення проекту з доданими до нього первинними матеріалами та видачі його депутатам) не приймається, крім протокольного рішення, а також зауважень і пропозицій, що надійшли під час обговорення та оголошені головуючим.
 6. За наявності альтернативних проектів рішень, Рада в кожному конкретному випадку приймає рішення про черговість їх розгляду.
 7. В разі подання альтернативних проектів рішень проводиться рейтингове голосування, за основу береться той проект, за який було віддано найбільше голосів.
 8. При голосуванні кожен депутат має один голос і подає його за пропозицію, проти неї або утримується при голосуванні. Депутат особисто здійснює своє право на голосування і не може відкликати свій голос.
  1. Відсутній під час голосування на сесії депутат не має права передавати свій голос іншому та не має права подати свій голос пізніше.
  2. У випадку, якщо зареєстрований на пленарному засіданні депутат покидає засідання, він не має права брати участь у голосуванні, передавати свій голос.
  3. Відкрите поіменне голосування проводиться за списком депутатів, що зареєструвалися, підняттям руки, або за допомогою електронної системи голосування.
  4. Відкрите голосування з процедурного питання може бути проведено без підрахунку голосів «проти» і «утримався», за явною більшістю, якщо від депутатів не надійшло заперечень.
 9. Таємне голосування проводиться шляхом голосування бюлетенями за процедурним рішенням Ради та у випадках, передбачених цим Регламентом і чинним законодавством України.
  1. Для проведення таємного голосування бюлетені виготовляються виконавчим апаратом Ради під контролем лічильної комісії за встановленою нею формою. Бюлетені для таємного голосування містять всю необхідну для таємного голосування інформацію. Якщо до бюлетеня вноситься одна кандидатура претендента або одне питання, то в бюлетені вказуються два варіанти голосування: «за» і «проти». Якщо до бюлетеня вносяться кілька кандидатур претендентів або кілька питань – голосуючий ставить позначку у квадратику навпроти тієї кандидатури чи питання, які він підтримує, або у квадратику навпроти запису «Не підтримую жодного».
  2. Час і місце голосування, порядок його проведення встановлюються на відповідному пленарному засіданні за пропозицією лічильної комісії відповідно до цього Регламенту.
  3. Кожному депутату видається один бюлетень для таємного голосування. Бюлетені видаються депутатам лічильною комісією під розпис у спеціальній відомості, яка додається до протоколу засідання, відповідно до списку депутатів за пред'явленням посвідчення депутата Ради або іншого документа, що посвідчує особу.
  4. Бюлетені перед голосуванням підписують голова і секретар лічильної комісії
  5. Лічильна комісія встановлює і доводить до відома депутатів інформацію про час і місце проведення голосування, порядок організації голосування, порядок заповнення бюлетеня та критерії визнання бюлетеня недійсним.
  6. Перед початком таємного голосування лічильна комісія:
   1. Формує в алфавітному порядку список всіх депутатів та бюлетені для таємного голосування.
   2. Опломбовує скриньку для таємного голосування і забезпечує усі  умови  для повного дотримання таємниці голосування.
  7. Заповнення бюлетенів проводиться депутатами чорнильною або кульковою ручками в кабіні для таємного голосування.
  8. Умови голосування повинні забезпечувати закритість процесу заповнення бюлетеня.
  9. Заповнені бюлетені опускаються у скриньку для таємного голосування.
  10. Скриньки для голосування, опечатані наклейками з підписами голови і секретаря лічильної комісії, повинні перебувати в полі зору лічильної комісії, інших депутатів і бути встановлені таким чином, щоб прохід до них здійснювався через кабіни для голосування.
  11. Недійсними є бюлетені невстановленої форми, бюлетені, заповнені не чорнильною або кульковою ручками, бюлетені, в яких залишені дві і більше кандидатур на одне місце (два і більше варіантів рішення).
  12. Підрахунок голосів за додатково вписаними в бюлетень прізвищами або варіантами рішення не ведеться, зазначені бюлетені вважаються недійсними.
  13. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. Голова лічильної комісії оголошує результати голосування. Інформація лічильної комісії береться до уваги Радою.
  14. Член лічильної комісії, кандидатура якого внесена до списків для голосування до складу виборних органів або на виборну посаду, виводиться Радою зі складу лічильної комісії. У цьому випадку Рада може прийняти рішення про довибори до складу лічильної комісії.
  15. Якщо в процесі голосування або підрахунку голосів встановлені помилки, що мають істотний вплив на результати голосування, то за рішенням Ради проводиться повторне голосування. У разі, якщо ці помилки сталися з вини лічильної комісії, то вона може бути переобрана.
 10. За результатами таємного і відкритого поіменного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписується всіма членами комісії та підшивається до протоколу засідання Ради.
 11. Голова лічильної комісії доводить до відома депутатів результати голосування, зафіксовані у протоколі лічильної комісії.
 12. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». На офіційному веб-сайті Ради розміщуються в день голосування і зберігаються впродовж необмеженого строку всі результати  поіменних голосувань.
 13. Після голосування всіх правок і пропозицій головуючий ставить на голосування проект рішення в цілому. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість від загального складу Ради. 
 14. Рішення Ради, прийняті з урахуванням висловлених в ході обговорення зауважень, впродовж 5 робочих днів доопрацьовуються виконавцями (авторами) і подаються на підпис головуючому на засіданні.
 15. Виконавці рішень зобов'язані передати електронну версію доопрацьованого рішення для формування систематизованої електронної бази прийнятих Радою рішень.
 16. Виконавці рішень несуть персональну відповідальність за відповідність електронної версії тексту переданого на підпис рішення.
 17. Протоколи пленарного засідання підписує головуючий на засіданні Ради.
 18. Не пізніше п’ятого дня з моменту прийняття Радою рішення  Голова зобов’язаний підписати прийняте рішення.
 19. Додатки до рішень підписуються Першим заступником.
 20. Рішення Ради набирає чинності з дня його підписання Головою, якщо не встановлено іншого строку  введення його в дію
 21. Підписане рішення Ради реєструються шляхом присвоєння порядкового реєстраційного номера. Порядкова індексація рішення здійснюється в межах терміну скликання Ради (наприклад: 1-1/20). Датою реєстрації рішення Ради є дата його прийняття.
 22. Рішення Ради не пізніше як у п’ятиденний строк з моменту прийняття публікуються на офіційному веб-сайті  Ради.
 23. Рішення Ради не пізніше як у десятиденний строк після їх підписання тиражуються і надсилаються за переліком, що додається до рішення, а також оприлюднюються виконавчим апаратом ради через засоби масової інформації (в разі необхідності).
 24. Після одержання рішень Ради виконавці в триденний термін, в разі необхідності, готують витяги із цих рішень, які посвідчуються печатками, штампами (у разі їх наявності), підписом і надсилаються (надаються) їх юридичним та фізичним особам.
 25. На основі поданих виконавцями рішень електронних версій формується електронна база прийнятих Радою рішень.

 

Розділ 13. Набрання чинності рішеннями Ради та внесення до них змін і доповнень

 

  1. Рішення Ради нормативно - правового характеру набирає чинності з дня його підписання та офіційного оприлюднення, якщо Радою не встановлено інший або більш пізніший строк набрання цими рішеннями чинності.
 1. Рішення Ради без вказівки часу (термінів, строків) дії є чинним до моменту визнання його таким, що втратило чинність.
 2. Зміни та доповнення до рішень Ради вносяться у порядку, передбаченому цим Регламентом для прийняття рішень.
 3. Рада не може визнавати свої попередні рішення такими, що втратили чинність, вносити до них зміни, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов'язані з реалізацією певних суб'єктивних прав та інтересів, що охороняються законом і суб'єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення.
 4. Внесення змін та доповнень до рішень Ради індивідуальної дії може відбуватися виключно за згодою особи, якої воно стосується, крім необхідності внесення змін чи доповнень, пов'язаних з технічною помилкою.
 5. Визнання рішення таким, що втратило чинність, відбувається шляхом прийняття Радою відповідного рішення, за винятком тих рішень Ради, що визнані незаконними та скасовані в судовому порядку.

 

Розділ 14. Контроль за виконанням прийнятих рішень

 

 1. Контроль за виконанням рішень Ради, як правило, покладається на відповідну постійну комісію Ради, а в разі необхідності – на Голову, або на  заступників голови Ради.
 2. Організація виконання рішення покладається на відповідних посадових осіб.
 3. Рішення Ради знімається з контролю після повного його виконання.
 4. Якщо виконання рішення у визначений термін не може бути здійснено, виконавець за 10 днів до закінчення терміну подає на ім’я Голови записку, погоджену з головою постійної комісії, з обґрунтуванням цих причин, пропонує новий термін, який необхідний для реалізації всіх вимог, але не більший як 2 місяці.
 5. Рішення Ради з мотивів їх невідповідності Конституції або законам України можуть бути визнані незаконними в судовому порядку. Рада не має права виносити рішення, що суперечать раніше прийнятим рішенням Ради індивідуальної дії, зокрема, у випадку прийняття відмовного рішення Ради індивідуального характеру, відповідне питання може бути внесено на розгляд Ради після скасування попереднього відмовного рішення Ради в судовому порядку.
 6. Рішення суду, що набрало законної сили, яким рішення Ради визнане незаконним та скасоване, засвідчене печаткою суду, надсилається для вчинення відповідних написів про втрату їх чинності.

 

Розділ 15. Порядок розгляду запитів на інформацію

 

  1.  Запит на інформацію – це прохання особи до Ради та її органів надати публічну інформацію, що знаходиться у їх володінні.
  2. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним, подаватись в усній, письмовій  чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).
  3. Відповідь на запит на інформацію має бути надана не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
  4. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
  5. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду такого запиту може бути продовжений до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. У цьому разі особа, що подала запит, має бути повідомлена у письмовій формі про продовження розгляду запиту не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту

 

Розділ 16. Формування виконавчого апарату ради

 

  1. Рада, за пропозицією Голови, більшістю депутатів від загального складу Ради відкритим голосуванням ухвалює рішення про затвердження структури, чисельності та витрат на утримання виконавчого апарату Ради.
  2. Виконавчий апарат Ради утворюється Радою для забезпечення здійснення нею повноважень наданих Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, і підпорядковується Голові.
  3. За поданням Голови, Рада затверджує структуру і чисельність виконавчого апарату, витрати на його утримання.
  4. Штатний розпис та кошторис витрат виконавчого апарату затверджує Голова.
  5. Виконавчий апарат за посадою очолює Голова. Безпосередня організація роботи виконавчого апарату та здійснення поточного керівництва його діяльністю покладається на керуючого справами Ради.
  6. Призначення на посади та звільнення з посад працівників виконавчого апарату Ради здійснює Голова у відповідності до чинного законодавства.
  7. Виконавчий апарат Ради у своїй діяльності керується чинним законодавством та Положенням про виконавчий апарат, що затверджується Головою.

 

Розділ 17. Документальне забезпечення діяльності Ради

 

 1. На пленарних засіданнях Ради ведеться звуковий запис та протокол, в якому відображаються хід проведення засідань Ради, час початку та завершення засідання, перелік депутатів, які виступили з того чи іншого питання та інших осіб, які беруть участь у засіданні, внесені депутатські запити, прийняті Радою рішення, в тому числі за запитами депутатів та результати голосування.
 2. До протоколу сесії додаються: рішення Ради з первинними матеріалами до них, рекомендації постійних комісій до проектів рішень, довідки і висновки фахівців, письмові запити депутатів, розглянуті на сесії, пропозиції і зауваження депутатів, в тому числі передані в письмовій формі до секретаріату або головуючому на засіданні та їх реєстр, а також дані лічильної комісії про присутніх депутатів, результати голосування, список відсутніх депутатів, список запрошених, які брали участь у засіданні, відомості про видачу бюлетенів для таємного голосування та їх протоколи, та протокол територіальної виборчої комісії тощо.
 3. Оформлений протокол сесії подається на підпис особі, яка головувала на пленарному засіданні.
 4. Протоколи засідань Ради з первинними документами до них впродовж двох років зберігаються у відповідному відділі Ради, а потім передаються до архівного відділу Ради на правах документів суворої звітності для постійного зберігання.
 5. Матеріали закритих засідань Ради, комісій Ради надаються депутатам. Інші особи, які мають право знайомитися з матеріалами закритих засідань Ради, повинні отримати згоду голови Ради, а з матеріалами закритих засідань постійних комісій або тимчасових контрольних комісій Ради – голови відповідної комісії.
 6. Посвідчені належним чином копії рішень Ради (витягів із них) або інших документів надаються правоохоронним, контролюючим органам за їх вимогою в установленому чинним законодавством порядку з відома та за вказівкою Голови, а за його відсутності – Заступника.
 7. Посвідчені належним чином копії рішень Ради (витягів із них) або інших документів можуть бути надані на обґрунтовану вимогу (запит), викладену в письмовій формі у порядку, визначеному чинним законодавством:
  1. Правоохоронним, контролюючим органам.
  2. Фізичним та юридичним особам, яких стосується прийняте рішення чи інші документи.
  3. Адвокатам, іншим фізичним та юридичним особам, які мають право на захист прав, обов'язків та охоронюваних інтересів, за умови надання документів, які підтверджують: право займатися адвокатською чи іншою діяльністю, що спрямована на захист прав, обов'язків та охоронюваних інтересів; право на отримання інформації, що стосується конкретно визначеної фізичної чи юридичної особи (нотаріально посвідчена довіреність, правочин про надання правової допомоги), видані особою, якої стосується інформація.
 8. Не підлягають наданню для ознайомлення за інформаційними запитами:
  1. Інформація, визнана у встановленому порядку державною таємницею.
  2. Конфіденційна інформація або інформація з обмеженим доступом.
  3. Інформація, що стосується особистого життя громадян.
  4. Документи, що становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію (доповідні записки, переписка між підрозділами та інше), якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи, процесом прийняття рішень і передують їх прийняттю.
  5. Інформація, що не підлягає розголошенню згідно з іншими законодавчими або нормативними актами.
  6. Інформація фінансових установ, підготовлена для контрольно-фінансових відомств.
  7. Відомості, що стосуються лікарської таємниці, грошових вкладів, прибутків від підприємницької діяльності, усиновлення (удочеріння), листування, телефонних розмов і телеграфних повідомлень, крім випадків, передбачених законом.
 9. Забороняється доступ сторонніх осіб до відомостей про іншу особу, зібраних відповідно до чинного законодавства Радою, її виконавчим апаратом та посадовими особами під час виконання своїх повноважень.
 10. Вилучення документів із протоколів сесій Ради та інших службових документів, строк зберігання яких складає «постійно», 10 і більше років, а також документів з поміткою «експертна перевірна комісія» (ЕПК) терміном зберігання 5 років, які відносяться до Національного архівного фонду, допускається лише у виняткових випадках (для проведення почеркознавчої експертизи, про що має бути зазначено у постанові про виїмку), з відома та письмового дозволу  Голови, а за його відсутності – Першого заступника, у визначеному законодавством порядку.
 11. Відповідальність за належне документальне забезпечення діяльності Ради та порядок використання документів покладається на Голову.
 12. Протоколи засідань постійних комісій Ради зберігаються впродовж скликання Ради.

Розділ 18. Підписання та укладення договорів від імені та в інтересах територіальної громади і Ради

 

 1. Підписання та укладення договорів від імені Ради здійснюється Головою в порядку, визначеному законодавством, або іншою посадовою особою, яка має право вчиняти такі дії, на підставі довіреності, виданої та посвідченої, в установленому порядку.
 2. Порядок підготовки, проведення юридичної експертизи, погодження, підписання, укладення та реєстрації договорів визначається спеціальним рішенням Ради.

Розділ 19. Прикінцеві положення

 

 1. Регламент затверджується на пленарному засіданні Ради більшістю голосів від загального складу депутатів Ради.
 2. Цей Регламент регулює діяльність Ради та припиняє свою чинність з моменту ухвалення Регламенту Радою наступного скликання.
 3. Контроль за дотриманням Регламенту покладається на Голову, його заступників, профільну постійну комісію. Під час пленарного засідання Ради контроль за дотриманням Регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні.
 4. Зміни та доповнення до Регламенту можуть бути внесені на пленарному засіданні Ради у порядку, передбаченому цим Регламентом та діючим законодавством.
 5. У випадку виявлення суперечності між рішенням Ради і цим Регламентом застосовуються положення Регламенту.
 6. Спори про дійсність положень Регламенту заборонені, окрім судового оскарження його окремих положень.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь